Arşivler

Tasavvuf Silsilesi

1 – Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (Sav)

2 – Hz. Ali bin Ebu Talib (a.s.)

3 – İmam Hz. Hüseyin (a.s.)

4 – İmam Zeynel Abidin (a.s.)

5 – İmam Muhammed Bakır (a.s.)

6 – İmam Ca’fer-i Sadık (a.s.)

7 – İmam Musa Kazım (a.s.)

8 – İmam Ali er-Rıza (a.s.)

9 – Maruf el-Kerhi (k.s.)

10 – Sırrı Sekati (k.s.)

11 – Şeyh Seyyidü’t-Taife Ebu’l-Kasım Cüneyd el-Bağdadi (Bağdat) (Cüneydiyye Tarikatı Piri)(H. 298 M. 911)

12 – Şeyh Mimşad ed-Dineveri (H. 299 M. 911)

13 – Şeyh Ebu Esved ed-Dineveri (H. 366 M. 977)

14 – Şeyh Necibeddin Amuyye Muhammed bin Abdullah el-Bekri

15 – Oğlu Şeyh Ebu Hafs Ömer Vecihüddin Kadı el-Bekri

(H. 503 M. 1110)

16 – Şeyh Ebu’n-Necm Abdülkahir Ziyaeddin Sühreverdi (H. 563 M. 1167)

17 – Şeyh Seyyid İsmail el-Kameri (H. 589 M. 1193)

18 – Şeyh Ebu’l-Cenab Necmeddin Kübra Ahmed bin Ömer (Harzem) (Kübreviyye Tarikatı Piri) (H. 618 M. 1221)